درخواست مشاوره

مقالات و مطلب خواندنی

مالی و حسابداری.

صاحبان سرمايه، اعتبار دهندگان، دولت و ديگر استفاده كنندگان براي تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري و ارزيابي عملكرد مديران به اطلاعات مالي معتبر، مربوط و قابل فهم نياز دارند.

ادامه مطلب
انجام حسابداری اجرایی و عملیاتی پس از به ثبت رسیدن شرکت.


انجام حسابداری اجرایی و عملیاتی پس از به ثبت رسیدن شرکت 

1-صدور اسناد حسابداری عمومی
2-صدور اسناد حسابداری انبار
3-محاسبه و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
4-صدور اسناد حسابداری خزانه(اسناد دریافتنی،اسناد پرداختنی،نقد و بانک و...)
5-صدور اسناد حسابداری واحد بازرگان,LC,ورود موقت و مباحث مالیاتی مربوطه
6-رفع مغایرت های حسابهای مختلف اعم از بانک،اشخاص و سایر حسابها
7-تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت
8-طراحی و ایجاد فرمهای مورد نیاز شرکت
9-ارائه تحلیل های مالی و حسابداری مورد نیاز شرکت جهت انالیز عملکرد مدیریت و مجموعه
10-انجام حسابداری قیمت تمام شده ویا صنعتی
11-تهیه بودجه عملیاتی سالانه و دورهای و تشخیص انحراف از بودجه
12- کنترل نقدینگی شرکت و گردش وجوه نقد و اسناد و غیره
13-کنترل موجودیهای جنسی و گردش انها
14-سایر موارد.

ادامه مطلب

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است