درخواست مشاوره

انجام حسابداری اجرایی و عملیاتی پس از به ثبت رسیدن شرکت

انجام حسابداری اجرایی و عملیاتی پس از به ثبت رسیدن شرکت


_x000D_ انجام حسابداری اجرایی و عملیاتی پس از به ثبت رسیدن شرکت 

_x000D_ _x000D_

1-صدور اسناد حسابداری عمومی
_x000D_ 2-صدور اسناد حسابداری انبار
_x000D_ 3-محاسبه و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
_x000D_ 4-صدور اسناد حسابداری خزانه(اسناد دریافتنی،اسناد پرداختنی،نقد و بانک و...)
_x000D_ 5-صدور اسناد حسابداری واحد بازرگان,LC,ورود موقت و مباحث مالیاتی مربوطه
_x000D_ 6-رفع مغایرت های حسابهای مختلف اعم از بانک،اشخاص و سایر حسابها
_x000D_ 7-تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت
_x000D_ 8-طراحی و ایجاد فرمهای مورد نیاز شرکت
_x000D_ 9-ارائه تحلیل های مالی و حسابداری مورد نیاز شرکت جهت انالیز عملکرد مدیریت و مجموعه
_x000D_ 10-انجام حسابداری قیمت تمام شده ویا صنعتی
_x000D_ 11-تهیه بودجه عملیاتی سالانه و دورهای و تشخیص انحراف از بودجه
_x000D_ 12- کنترل نقدینگی شرکت و گردش وجوه نقد و اسناد و غیره
_x000D_ 13-کنترل موجودیهای جنسی و گردش انها
_x000D_ 14-سایر موارد.

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است