درخواست مشاوره

مقالات و مطلب خواندنی

پلمپ دفاتر.

هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .

ادامه مطلب
مدارک پلمپ دفاتر.

همه ی شرکتها و موسسات که به ثبت رسیده اند . مشمول قوانین مالیاتی می شوند و باید هر ساله از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را دریافت کنند. باید در دفاتر قانونی (پلمپ دفاتر) کلیه فعالیت های مالی شرکت به ترتیب تاریخ وقوع آنها درج شود. * تحریر در دفاتر قانونی خوانا ، بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و تراشیدگی باشد. * دفاتر قانونی در انتهای سال مالی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید به صورت پلمپ شده به دارایی تحویل شود. * شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی می باشند و باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره دارایی تحویل دهند . مدارک لازم برای اخذ دفاتر پلمپ : 1. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره 2. کپی روزنامه رسمی تاسیس 3.کپی روزنامه آخرین تغییرات 4.مهر شرکت

ادامه مطلب

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است