درخواست مشاوره

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت پذیرش شرکت سهامی خاص

_x000D_ _x000D_

 

_x000D_ _x000D_

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

_x000D_ _x000D_

2- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص 
_x000D_
_x000D_  3- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

_x000D_ _x000D_

4- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

_x000D_ _x000D_

  ( در دفاتر اسناد رسمی )ویا وکیل رسمی شرکت

_x000D_ _x000D_

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

_x000D_ _x000D_

  ( در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت

_x000D_ _x000D_

6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

_x000D_ _x000D_

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل  و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)

_x000D_ _x000D_

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +10)

_x000D_ _x000D_

9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه  جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد . در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است :
_x000D_       نمونه متن اقرار نامه : کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل  اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

_x000D_ _x000D_

10- ارائه اقرار نامه  بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه  مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد. در زیر همین بند نمونه اقرار نامه آورده شده است:
_x000D_       نمونه متن اقرار نامه : بازرس ( بازرسین ) اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

_x000D_ _x000D_

11- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .

_x000D_ _x000D_

12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه .

_x000D_ _x000D_

13 - پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه

_x000D_ _x000D_

14- ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

_x000D_ _x000D_

 

_x000D_ _x000D_

 

_x000D_ _x000D_

 

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است