درخواست مشاوره

بخشنامه عدم ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

بخشنامه عدم ثبت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بخشنامه ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱/۴/۹۲ با موضوع عدم ثبت نقل و انتقل سهام شرکت&zwnj;های سهامی اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان..... موضوع: عدم ثبت نقل وانتقال سهام شرکت&zwnj;های سهامی سلام علیکم احتراما با عنایت به اینکه مشاهده می&zwnj;گردد برخی از مراجع ثبت شرکت&zwnj;ها بدون مستند قانونی نسبت به ثبت صورتجلسات نقل و انتقال سهام در شرکت&zwnj;های سهامی اقدام می&zwnj;نمایند که این موضوع موجب بروز اختلافات و طرح دعاوی متعددی نزد مراجع قضایی گردیده است. لذا در اجرای حذف فرایند&zwnj;های زاید و درجهت ایجاد رویه&zwnj;ای واحد، مراجع ثبت شرکت&zwnj;ها می&zwnj;بایستی بشرح ذیل اقدام نمایند: از آنجا که برطبق ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، تکلیفی مبنی بر ثبت نقل و انتقال سهام پیش بینی نشده است و به استناد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی&zwnj;نام با قبض و اقباض صورت می&zwnj;پذیرد و سهام بی&zwnj;نام در حکم سند در وجه حامل می&zwnj;باشد. لذا نقل وانتقال سهام بی&zwnj;نام در اداره ثبت شرکت&zwnj;ها مورد آگهی ثبتی ندارد. و همچنین برطبق ماده (۴۰) لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام می&zwnj;بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده می&zwnj;بایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند. بنابراین تشریفات نقل وانتقال سهام در خود شرکت سهامی صورت می&zwnj;پذیرد و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل وانتقال سهم معتبر خواهد بود. لذا اقدام به ثبت آگهی نقل وانتقال سهام با نام در مراجع ثبت شرکت&zwnj;ها توجیه قانونی ندارد. در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند &laquo;و&raquo; ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت&zwnj;ها و موسسات غیر تجاری در خصوص مشخصات سهامداران مقتضی است صورتجلسات نقل وانتقال سهام همراه با کپی مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل وانتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ گردد. در پایان متذکر می&zwnj;شود با توجه به اینکه آخرین اطلاعات نقل وانتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت موجود می&zwnj;باشد لذا در خصوص پاسخ استعلامات لیست آخرین سهامداران از سوی مراجع مختلف، هیات مدیره شرکت مربوطه مسئولیت دارند. مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکت&zwnj;ها و موسسات غیر تجاری</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است