درخواست مشاوره

صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت............................................... (سهامی خاص) اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ روز / ۱۲ /۱۳۹۰ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد. ۱- مدیر عامل ..................... ۲- ریس هیت مدیره ................... ۳- نایب رئیس هیت مدیره ................... انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء........................................ با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء................................ با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقای........... (احدی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل با حق توکیل به غیروکالت می‌دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الزحمه و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. محل امضای اعضای هیئت مدیره

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است