درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

کلیه حقوق کپی رایت © 2023 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است