درخواست مشاوره

نکاتی در مورد سایر ضمائم اظهارنامه اختراع به جز نقشه و نمودار و جدول

نکاتی در مورد سایر ضمائم اظهارنامه اختراع به جز نقشه و نمودار و جدول

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ساير ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، بايد روي كاغذ داراي قطع A4&nbsp; درج و نكات ذيل در مورد آن&zwnj;ها مراعات گردد:&nbsp;</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">1 &ndash; متن آن&zwnj;ها به صورت تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از 5/1 سانتي&zwnj;متر نباشد؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">2- فرمول&zwnj;هاي شيميايي و رياضي ممكن است به صورت دستي نوشته شوند؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">3- صفحات بايد داراي حاشيه 3 سانتي متري در بالا و سمت راست و 2 سانتي&zwnj;متري از پايين و سمت چپ باشند؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">4&ndash; شماره&zwnj;گذاري صفحات، بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع با شماره يك آغاز و به ترتيب تا پايان ادعاها و خلاصه اختراع شماره &zwnj;گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول&nbsp; باشد ابتداي آن&zwnj;ها بايد با شماره&zwnj;هاي جديد از يك شماره&zwnj;گذاري شوند؛</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">5- اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ نوشته مي&zwnj;شود.</span></span></span></span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ &nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است