درخواست مشاوره

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص بسم الله الرحمن الرحیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص در تاریخ / /90 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱- به سمت رئیس ۲- به سمت ناظر ۳- به سمت ناظر ۴- به سمت ناظر ۵- به سمت ناظر به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل: ۱- تصویب اساسنامه-۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره ۳- انتخاب بازرسان -۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت ۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد. الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد. ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۱- ۲- ۳- ۴- آقای ............. ۵- آقای........... کلا برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ج) با رعایت ماده۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اقای............................. فرزند......................... دارای. ش. ش..................... کدملی................................... ساکن............................................................. به عنوان بازرس اصلی و آقای....................................... فرزند.................. به ش ش............. کد ملی..................................... ساکن............................................................................................... کد پستی........................ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند. محل امضاء سهامداران امضاء هیئت رئیسه ۱- رئیس: ۲- ناظر: ۳- ناظر: ۴- بازرس اصلی: ۵- بازرس‌علی‌البدل: ۶- منشی: د) روزنامه کثیرالانتشار ............ برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ه) کلیه سهامداران به مدیر عامل با حق توکیل به غیر (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید. نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است