درخواست مشاوره

تقسیم بندی موسسات غیر تجاری

تقسیم بندی موسسات غیر تجاری

<p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR" style="line-height: 24px;">&nbsp;</span>موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند<span dir="LTR">:</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 18px;">1.<span style="line-height: normal;">&nbsp;</span>موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد</span><span dir="LTR" style="line-height: 18px;">.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 0.0001pt 0in; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 18px;">2.<span style="line-height: normal;">&nbsp;</span>موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره</span><span dir="LTR" style="line-height: 18px;">.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است