درخواست مشاوره

مشخصات اظهارنامه ثبت اختراع

مشخصات اظهارنامه ثبت اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف &ndash; 1) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">تبصره- در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، &zwnj;به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن&zwnj;ها الزامي است. مع&zwnj;ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد، مي&zwnj;تواند خلاصه آن&zwnj;ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي&zwnj;تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي&zwnj;كند.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است