درخواست مشاوره

اعتبار و حمایت از اختراعات و علائم تجارتی

اعتبار و حمایت از اختراعات و علائم تجارتی

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده&zwnj; است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي&zwnj;گيرد. در اين صورت :</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه&zwnj;هاي سالانه مقرر در اين قانون&zwnj;، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه&zwnj;بندي بين&zwnj;المللي مجدداً طبقه&zwnj;بندي شود.&nbsp;</span></span></span></span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ &nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است