درخواست مشاوره

قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌

قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">هرگونه قرارداد اجازه بهره&zwnj;برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده&zwnj;، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي&zwnj;شود. اداره مالكيت صنعتي&zwnj;، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره&zwnj;برداري را ثبت و آگهي مي&zwnj;كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است&zwnj;.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است