درخواست مشاوره

تغییر در مالکیت ثبت اختراع وثبت طرح صنعتی وثبت برند

تغییر در مالکیت ثبت اختراع وثبت طرح صنعتی وثبت برند

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">هرگونه تغيير در مالكيت اختراع&zwnj;، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط&zwnj;، به درخواست كتبي هر ذي&zwnj;نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي&zwnj;رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه&zwnj;، توسط اداره مذكور آگهي مي&zwnj;شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت&zwnj;، مبدأ، مراحل ساخت&zwnj;، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست&zwnj;.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي&zwnj;باشد.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است