درخواست مشاوره

استفاده از اختراع ثبت شده

استفاده از اختراع ثبت شده

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">چنانچه مالك اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده &zwnj;كند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف مهلت يك هفته موضوع را به دستگاه يا دستگاههاي ذي&zwnj;ربط منعكس مي&zwnj;نمايد.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">دستگاههاي مذكور در خصوص امكان بهره&zwnj;برداري از اختراع حداكثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتيجه را جهت صدور پروانه بهره&zwnj;برداري كتباً به سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مي&zwnj;نمايد.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است