درخواست مشاوره

وظایف اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع

وظایف اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 21px; text-align: justify;">اداره مالكيت صنعتي پس از ثبت اختراع بايد:</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">الف ـ درخصوص ثبت اختراع يك نوبت آگهي منتشر كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ب ـ گواهينامه ثبت اختراع را صادر كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">ج ـ رونوشت گواهينامه ثبت اختراع را بايگاني و پس از دريافت هزينه مقرر، اصل آن را به متقاضي تسليم كند.</span><br style="color: rgb(81, 94, 108); font-family: BMitraBold; line-height: 21px; text-align: justify;" />_x000D_ <span style="line-height: 21px; text-align: justify;">دـ&nbsp; به درخواست دارنده گواهينامه اختراع&zwnj;، تغييراتي را در مضمون و نقشه&zwnj;هاي اختراع&zwnj;، به منظور تعيين حدود حمايت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر اين كه در نتيجه اين تغييرات&zwnj;، اطلاعات مندرج در گواهينامه اختراع ازحدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه&zwnj;اي كه اختراع براساس آن ثبت شده است&zwnj;، تجاوز نكند.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است