درخواست مشاوره

چرایی وجود قوانین اختراع

چرایی وجود قوانین اختراع

<h5 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 17px; line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold; text-align: justify;"><br />_x000D_ <span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در خصوص&nbsp; چرایی وجود قوانین اختراع (فلسفه اختراع) :</span></span></span></h5>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">- مبانی حقوق بشری اختراع<br />_x000D_ بند 2&nbsp; ماده 27&nbsp; اعلامیه جهانی حقوق بشر<br />_x000D_ مالکیت افراد بر داراییهای فکری و منافع مادی و معنوی ناشی از هر تولید علمی به رسمیت شناخته شده است .<br />_x000D_ - نظریه کار و مالکیت ناشی از کار و انطباق با حق اختراع (اصل استحقاق)<br />_x000D_ بر طبق این نظریه نتیجه کار و حاصل و ثمره و دسترنج هرشخص به وی تعلق دارد ودر ثمره فکری نیز همانند ثمر مادی (اموال مادی ) شخص مخترع در اثر تلاش و ممارست ذهنی و فکری وتدبربه نتیجه مطلوب رسیده و علی القائده&nbsp; باید مالک کار و تلاش خود باشد (نظریه لاک )<br />_x000D_ - نظریه شخصیت و انطباق آن با حق اختراع<br />_x000D_ - تئوری حقوق طبیعی<br />_x000D_ - طبیعتا و فطرتا خالق اثر و مخترع حق دارد که از آثار فکری خود استفاده و بهره ببرد<br />_x000D_ - تئوری اخلاقی :<br />_x000D_ - که بر مبنای این تئوری اگر جامعه بدون در نظر گرفتن حق مخترع از دستاورد فکری او استفاده کند بطور نا عادلانه و ناروا از آن استفاده کرده است .<br />_x000D_ - مبانی اقتصادی حق اختراع :<br />_x000D_ نظام حق اختراع انگیزه مخترع را&nbsp; برای تحقیق و توسعه بالا می برد (تشویق مخترع به لحاظ مالی جهت انگیزه )<br />_x000D_ مبانی جامعه شناختی حق اختراع<br />_x000D_ (این مکتب بر لزوم توجه به ضرورت های اجتماعی تاکید دارد )</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است