درخواست مشاوره

مقدار دامنه محافظت برند

مقدار دامنه محافظت برند

<h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دامنه محافظت برند چقدر است :</span></span></span></h4>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تقریباً تمام کشورهای جهانی علائم تجاری را ثبت و محافظت می&zwnj;کنند. هر یک از دفاتر ملی یا ناحیه&zwnj;ای علاوه بر تسهیل آزمایش و جست و جو و مخالفت پنهانی اشخاص ثالث، ثبت علائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است،&zwnj; نگهداری می کنند، هر چند، نتایج چنین ثبتی محدود به کشور مربوطه (یا در مورد ثبت &zwnj;های ناحیه&zwnj;ای کشورهای مربوطه) می&zwnj;باشد. به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه&zwnj;ای ، WIPO ، نظام بین&zwnj;المللی ثبت علائم را اجرا می&zwnj;کند، این نظام توسط دو عهدنامه اداره می&zwnj;شود: توافق&zwnj;نامه مادرید، وابسته به ثبت بین&zwnj;المللی علائم و نیز پروتکل (موافقت&zwnj;نامه مادرید، شخص دارای اتصال توسط ملیت، مقر یا موسسه) با کشوری در ارتباط با یک یا هر دوی این عهدنامه&zwnj;ها می&zwnj;تواند براساس ثبت یا درخواست در دفتر آن کشور، ثبت بین&zwnj;المللی موثری در چند یا تمام کشورهای عضو اتحادیه مارید بدست آورد. علامت تجاری حقیقی یعنی ثبت علامت تجاری به نام شخص و /ثبت-علامت-تجاری حقوقی یعنی ثبت علامت تجاری به نام شرکت. تفاوت بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی تنها در مدارک مورد نیاز آن میباشد. برای شخص حقیقی همه مدارک باید به نام شخص مورد نظر باشد و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد. برای مثال کسی که جواز کسب آن مربوط به مواد غذایی باشد نمی تواند علامت را در طبقه غیر از مواد غذایی ثبت کند. برای شخص حقوقی تمام مدارک و مجوزها به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد. اگر طبقه مورد نظر در موضوع شرکت نباشد میتواند الحاق موضوع کند. یعنی موضوع مورد نظر را به شرکت اضافه کند و بعد از آن اقدام به ثبت برند کنند.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است