درخواست مشاوره

چکیده ای از ثبت اسامی و برند فارسی و لاتین

چکیده ای از ثبت اسامی و برند فارسی و لاتین

<h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">چکیده ای از ثبت اسامی و برند فارسی و لاتین :</span></span></span></h4>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی :<br />_x000D_ 1- سه نسخه اظهار نامه ثبت علامت تجارتی و تکمیل آن<br />_x000D_ 2- در صورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود<br />_x000D_ 3- کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شخص حقیقی و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی صاحبان امضاء اشخاص حقوقی<br />_x000D_ 4- کپی پروانه بهره برداری یا جواز کسب یا جواز تاسیس به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی<br />_x000D_ 5- کپی روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت جهت اشخاص حقوقی<br />_x000D_ 6- در صورتی که اسم تجاری لاتین باشد کارت بازرگانی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است<br />_x000D_ اخطار رفع نقص :<br />_x000D_ هر اظهار نامه ثبت علامت تجارتی ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت علامت تجارتی مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی ثبت ابلاغ خواهد شد و ساکنین ایران ظرف ۲ ماه و ساکنین خارج از کشور ظرف ۶ ماه باید اقدام به رفع نقص نمایند.<br />_x000D_ مهلت مذکور در صورت تقاضای مهلت برای یکبار دیگر تمدید خواهد شد و بنابر این ساکنین ایران حداکثر ۴ ماه و ساکنین خارج از کشور حداکثر ۱۲ باید در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند درغیر این صورت تقاضای آنان رد خواهد شد . در صورت رد تقاضا متقاضی میتواند دادخواستی دایر بر شکایت از تصمیم اداره به دادگاه های حقوقی تهران تقدیم نماید.<br />_x000D_ موارد ذیل تقاضای ثبت علامت تجارتی رد خواهد شد :<br />_x000D_ 1- در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد<br />_x000D_ 2- در صورتی که علامت قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد<br />_x000D_ 3- در صورتی که شباهت علامت با دیگری که ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاص را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازند<br />_x000D_ 4- علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد<br />_x000D_ 5- در صورتی که در علامت از علامات موسسات رسمی دولتی استفاده ( تقلید ) شده باشد<br />_x000D_ 6- در صورتی که در علامت از پرچم دولت جمهوری اسلامی ایران یا پرچم سایر کشورها استفاده شده باشد<br />_x000D_ 7- نشانها و مدلها وانگهای دولت جمهوری اسلامی ایران<br />_x000D_ 8- کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد<br />_x000D_ 9- تمثالها ( مگر با اجازه مخصوص )<br />_x000D_ 10- علامت از نظر شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگر که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است