درخواست مشاوره

رد برند

رد برند

<h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; font-family: BMitraBold; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">رد برند:</span></span></span></h4>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; direction: rtl; font-family: BMitraBold; color: rgb(81, 94, 108); line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موارد ذیل تقاضای ثبت علامت تجارتی رد خواهد شد .<br />_x000D_ 1- در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد .<br />_x000D_ 2- در صورتی که علامت قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد .<br />_x000D_ 3- در صورتی که شباهت علامت با دیگری که ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاص را که اطلاعات مخصوصی ندارد به اشتباه بیندازند.<br />_x000D_ 4- علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد .<br />_x000D_ 5- در صورتی که در علامت از علامات موسسات رسمی دولتی استفاده (تقلید )شده باشد .<br />_x000D_ 6- در صورتی که در علامت از پرچم دولت جمهوری اسلامی ایران یا پرچم سایر کشورها استفاده شده باشد.<br />_x000D_ 7- نشانها و مدلها وانگهای دولت جمهوری اسلامی ایران .<br />_x000D_ 8- کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد .<br />_x000D_ 9- تمثالها (مگر با اجازه مخصوص )<br />_x000D_ 10- علامت از نظر شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگر که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است