درخواست مشاوره

ثبت تغییرات در شرکتهای خارجی

ثبت تغییرات در شرکتهای خارجی

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ثبت تغییرات در شرکت&zwnj;های خارجی تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت شرکت&zwnj;های و موسسات غیر تجاری کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می&zwnj;کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند. (ماده ۷ قانون ثبت شرکت&zwnj;ها) قانون ثبت شرکت&zwnj;ها در خصوص ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت&zwnj;های خارجی مورد را به برگزار نموده به طور مسلم در هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته یا منحل می&zwnj;گردد و شعبه او نیز در ایران منحل می&zwnj;گردد و انحلال ورشکستگی آن&zwnj;ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می&zwnj;باشد. تذکر: نظر به اینکه شرکت&zwnj;های خارجی صرفاً توسط اداره ثبت استان تهران به ثبت می&zwnj;رسند لذا بنابر اصل صلاحیت محلی اسناد در صورت لزوم این شرکت&zwnj;ها فقط می&zwnj;توانند از طریق استان تهران کارت بازرگانی دریافت دارند. شرایط صدور مجوز موردی (جایگزین کارت بازرگانی) برای کسانی که کارت آنان در دست تمدید یا مفقود شده است</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است