درخواست مشاوره

صاحبان امضای مجاز در شرکت سهامی خاص

صاحبان امضای مجاز در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">صاحبان امضای مجاز نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک&zwnj;ها و بروات و سفته&zwnj;ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود. تبصره۶: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز طرف یکماه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است