درخواست مشاوره

اختیارات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

اختیارات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;اختیارات هیئت مدیره هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن&zwnj;ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع&zwnj;ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می&zwnj;باشد. ۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ۲- تصویب آئین نامه&zwnj;های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ۳- ایجاد و حذف نمایندگی&zwnj;ها یا شعبه&zwnj;ها در هرنقطه&zwnj;ای از ایران یا خارج از ایران ۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن&zwnj;ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن&zwnj;ها ۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک&zwnj;ها و مؤسسات ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ۸- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۹- عقدهرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه. ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی ۱۱- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق&zwnj;های دولتی و خصوصی و استرداد آن&zwnj;ها ۱۲- تحصیل اعتبار از بانک&zwnj;ها و شرکت&zwnj;ها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کار&zwnj;شناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه&zwnj;ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴- تعیین میزان استهلاک&zwnj;ها ۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ۱۶- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن&zwnj;ها ۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچوجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی&zwnj;سازد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است