درخواست مشاوره

صورتجلسات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

صورتجلسات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;صورتجلسات هیئت مدیره برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه&zwnj;ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می&zwnj;رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غیاب می&zwnj;باشند و خلاصه&zwnj;ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می&zwnj;گردد. در مورد ماده۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است