درخواست مشاوره

رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می&zwnj;نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن&zwnj;ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می&zwnj;تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می&zwnj;نماید تاوظایف رئیس را انجام دهد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است