درخواست مشاوره

موضوع صورتجلسه در شرکت سهامی خاص

موضوع صورتجلسه در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">صورتجلسه&zwnj;ها از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه&zwnj;ای توسط منشی ترتیب داده می&zwnj;شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکزشرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها تقدیم می&zwnj;گردد. ۱- انتخاب مدیران و بازرسان ۲- تصویب ترازنامه ۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یاهرگونه تغییر در مواد اساسنامه ۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است