درخواست مشاوره

مفهوم اعتبار برند جهت ثبت

مفهوم اعتبار برند جهت ثبت

<p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; "><strong>اعتبار</strong>،&nbsp;<u>شاخصي</u>&nbsp;است که&nbsp;<u>ميزان علاقه مندي مصرف کننده</u>&nbsp;به سازمان را&nbsp;<u>ارزيابي</u>&nbsp;مي کند.</p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; "><strong>برند</strong>&nbsp;بايستي حاوي این خصوصيات باشد تا از اعتبار لازم نزد مشتري برخوردار باشد: (لين كلر ،1389)</p>_x000D_ _x000D_ <ul dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right; ">_x000D_ <li style="line-height: 30px;"><strong>ادراک فرد از تخصص سازمان:</strong>&nbsp;سازمان، شايسته و نوآور باشد</li>_x000D_ <li style="line-height: 30px;"><strong>قابليت اعتماد:</strong>&nbsp;<strong>برند</strong>&nbsp;بايستي قابل اتکاء بوده و بتواند در بلند مدت مشتري ها را به خود جذب کند</li>_x000D_ <li style="line-height: 30px;"><strong>مطلوبيت:</strong>&nbsp;<strong>برند</strong>&nbsp;بايد جذاب و سرگرم کننده بوده و ارزش هزينه صرف شده را داشته باشد</li>_x000D_ </ul>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است