درخواست مشاوره

تعریف برند و ریشه اصلی برند

تعریف برند و ریشه اصلی برند

<p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>1)</strong>&nbsp;واژه&nbsp;<a href="http://www.brandztech.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(73, 73, 73);"><strong>برند</strong></a>&nbsp;برگرفته از کلمه نروژي&nbsp;<u>برندر</u>، به&shy; معناي&nbsp;<u>سوزاندن و داغ کردن</u>&nbsp;است که توسط وايکينگ&shy;ها به&shy; فرهنگ لغت انگليسي راه يافته و در نهايت در زبان روزانه مرسوم گشته است. (رايزباس، 2003)</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>2)</strong>&nbsp;واژه&nbsp;<strong>برند</strong>&nbsp;يك كلمه&nbsp;&nbsp;<u>انگليسي قديمي</u>&nbsp;به معني&nbsp;<u>هيزم</u>&nbsp;است و به علامت&zwnj;گذاري حيوانات توسط مالكان&nbsp;<u>برای شناسايي</u>&nbsp;آن&zwnj;ها اتلاق مي&zwnj;گرديد. در غرب وحشي نيز گاوچرانان و گله&zwnj;داران براي جلوگيري از سرقت احشام، آن&zwnj;ها را بوسيله داغ&zwnj;هاي مشخص علامت&zwnj;گذاري مي&zwnj;نمودند. در حدود قرن دهم علايم بازرگاني به صورت طرح&zwnj;هاي ساده&zwnj;اي متشكل از خطوط براي اثبات مالكيت كالاهايي كه به دليل صدمه يا غرق شدن كشتي، سرقت و يا هر دليل ديگر ناپديد مي&zwnj;شدند، مورد استفاده قرار مي&zwnj;گرفت.&nbsp;<a href="http://www.brandztech.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(73, 73, 73);"><strong>برند</strong></a>&nbsp;در حوزه بازاریابی انبوه، در قرن نوزدهم و همزمان با ظهور کالاهای بسته&zwnj;بندی شده مطرح گردید.&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>3)</strong>&nbsp;<u>علامت&shy; گذاري حيوانات</u>&nbsp;به&shy; منظور&nbsp;<u>شناسايي</u>&nbsp;و&nbsp;<u>جلوگيري از سرقت</u>&nbsp;آن&shy;ها به&shy; زمان&shy;هاي بسيار دور برمي&shy;گردد. در نقاشي&shy; هاي ديواري مصر پيش از تاريخ و همچنين در نقاشي&shy; هاي غارهاي اروپايي عصر برنز، علامت مالکيت داغ شده روي گله گوسفند يافت شده است.&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>4)</strong>&nbsp;<strong>برند</strong>&nbsp;یک&nbsp;<u>نام</u>&nbsp;و یا&nbsp;<u>سمبل</u>&nbsp;متمایزی است که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای&nbsp;<u>شناسایی کالاها</u>&nbsp;یا خدمات خود و&nbsp;<u>تمایز آن از محصولات رقیبان</u>&nbsp;به کار می برند. (</span></span><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"> خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان&nbsp;<u>به مشتریان</u>&nbsp;و همچنین&nbsp;<u>تمایز محصولات از سایر رقبا</u>&nbsp;استفاده می&shy;شود. یک&nbsp;<strong>برند</strong>، به یک محصول یا خدمت ابعادی را اضافه می&zwnj;کند تا آن محصول یا خدمت از سایرین متمایز گردد. این تمایزها می&zwnj;تواند کارکردی منطقی، ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد.&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>6)</strong>&nbsp;<strong>برند</strong>،&nbsp;<u>نام</u>&nbsp;و&nbsp;<u>نشانی شاخص</u>&nbsp;است که توانایی&nbsp;<u>تفکیک</u>&nbsp;و&nbsp;<u>تمایز</u>&nbsp;بین فروشندگان و کالاها و رقبای آن&zwnj;ها را داراست و البته حامی مشتری و تولیدکننده در برابر رقبایشان است.&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 30px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>7)</strong>&nbsp;يك&nbsp;<strong>برند</strong>&nbsp;خوب، يك محصول، خدمت، فرد يا مكان قابل شناسايي است كه خريداران و يا كاربران به دلیل&nbsp;<u>منحصر به فرد بودن</u>&nbsp;آن و یا اضافه شدن<u>ارزش&zwnj;ها</u>يي به آن كه با نيازهاي آنان ارتباط نزديك دارد، مناسب بودن آن&zwnj;را درك نموده&zwnj;اند.&nbsp;</span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است