درخواست مشاوره

انواع برند وثبت برندهای تجاری

انواع برند وثبت برندهای تجاری

<div id="cphtitlediv" style="float: right; width: 740px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 2px; border-bottom-color: rgb(224, 224, 224); text-align: right; direction: rtl; padding: 5px 0px 12px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; line-height: normal;">_x000D_ <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 10pt;">&nbsp;</h1>_x000D_ </div>_x000D_ _x000D_ <div id="cphdatadiv" style="float: right; width: 740px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 25px; font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px;">_x000D_ <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span id="ctl00_cphdata_lbldata">انواع برند<br />_x000D_ الف - برند جمعی :<br />_x000D_ برند هایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند مانند : اتحادیه شالیکاران شمال<br />_x000D_ ب- برند های تضمینی :<br />_x000D_ برند هایی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استندارد تعیین شده وفق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزو ها</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span id="ctl00_cphdata_lbldata">تذکر : مالک این نوع برند به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.<br />_x000D_ پ- برند های مشهور :<br />_x000D_ برند هایی که در یک کشور مشهور شده است (چه ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد)</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span id="ctl00_cphdata_lbldata">ثبت برند چیست ؟<br />_x000D_ ثبت برند جاری می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا شرکت را از کالاها یا خدمات سایر شرکت ها با اشخاص متمایز نماید.</span></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span id="ctl00_cphdata_lbldata"><span style="color:#000000;">مزایای&nbsp;</span><a href="http://sabteshrkatha.com/?page_id=23"><span style="color:#000000;">ثبت برند</span></a><span style="color:#000000;">:<br />_x000D_ تضمین می&zwnj;کند که مشتریان می&zwnj;توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.<br />_x000D_ شرکت&zwnj;ها را قادر می&zwnj;سازد محصولات&zwnj;شان را از یکدیگر متمایز سازند.<br />_x000D_ ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت&zwnj;ها هستند.<br />_x000D_ اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می&zwnj;شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می&zwnj;باشند.<br />_x000D_ جزء ضروری موافقت&zwnj;نامه&zwnj;های اعطای نمایندگی هستند.<br />_x000D_ ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند<br />_x000D_ شرکت&zwnj;ها را تشویق می&zwnj;کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه&zwnj;گذاری کنند.<br />_x000D_ ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.&nbsp;</span></span></span></span></p>_x000D_ </div>_x000D_ _x000D_ <p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(173, 218, 240);">&nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است