درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... مورخ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ابتداد در اجرای ماده ۱۰۱ ق. ت آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه آقای/خانم......................................... و........................................ به سمت نظار آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه. تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می&zwnj;شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه&zwnj;های قانونی و امضاء ذیل دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید. تذکرات: ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۲- ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می&zwnj;باشد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است