درخواست مشاوره

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت.......................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.............................. دعوت به عمل می&zwnj;آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت مورخ............................ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت..................... در محل شرکت تشکیل می&zwnj;شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ هیئت مدیره تذکرات: ۱- رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز. ۲- تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد. ۳- موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به&zwnj;&zwnj; همان شرکت درج و آگهی شود. ۴- دستور جلسه مشخص گردد. ۵- مقام دعوت کننده مشخص گردد. ۶- طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است