درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی در شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت جلسه هیئت مدیره شرکت................................................ به شماره ثبت در ساعت.................. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ &hellip;........................... ریال طی گواهی بانکی شماره....................... مورخ......................... بانک........................ شعبه................... پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰% پرداخت شده می&zwnj;باشد. جلسه در ساعت............. خاتمه یافت و به آقا/ خانم............................. وکالت داده می&zwnj;شود با مراجعه به ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفا&zwnj;تر اقدام نمایند. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp;محل امضاء هیئت مدیره</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است