درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی‌نام به با نام در شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی‌نام به با نام در شرکت سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی&zwnj;نام به با نام صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................................... سهامی خاص به شماره ثبت.............. در ساعت.............. مورخ.............. با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید. در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی&zwnj;نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید. کلیه سهام بی&zwnj;نام شرکت به تعداد &hellip;&hellip;&hellip;...... &hellip; سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده&hellip;&hellip;&hellip; در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ &hellip;&hellip;&hellip;...... &hellip;&hellip;&hellip;.. ریال منقسم به &hellip;&hellip;&hellip;...... &hellip; سهم &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... &hellip;&hellip;&hellip;.. ریالی بانام که تماماً/ ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می&zwnj;باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه&zwnj;های سهام بی&zwnj;نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت. جلسه در ساعت &hellip;&hellip;&hellip; خاتمه یافته و به آقا/خانم &hellip;&hellip;&hellip;...... &hellip;&hellip;&hellip;.. احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می&zwnj;شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید. تذکرات: ۱- ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران. ۲- تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد. ۳- در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست. ۴- رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است