درخواست مشاوره

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص (برای هر نوع مجمع)

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص (برای هر نوع مجمع)

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی </span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص (برای هر نوع مجمع) نام شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;............... &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; شماره ثبت شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سرمایه ثبت شده: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) مورخ &hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip; شرکت: شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام امضا سهامدار یا وکیل رسمی ۱- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۲- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۳- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۴- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۵- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۶- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; ۷- خانم / آقا &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است