درخواست مشاوره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت‌های سهامی خاص

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت‌های سهامی خاص

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت&zwnj;های سهامی خاص نام شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;............... &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; شماره ثبت شرکت: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سرمایه ثبت شده: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سهامی خاص ثبت شده به شماره &hellip;&hellip;&hellip; به ساعت &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;مورخ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: ۱ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت رئیس جلسه ۲ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۳ـ خانم/ آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت ناظر جلسه ۴ـ خانم / آقای&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip;&hellip;.. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان&zwnj;های وارده موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... ریال منقسم به &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سهم &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... ریالی به مبلغ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....... ریال منقسم به &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; سهم ریالی کاهش یافت. ج: ماده &hellip;&hellip;&hellip;&hellip; اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می&zwnj;گردد. د: به خانم / آقای &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... &hellip;&hellip;&hellip;.. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می&zwnj;شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت&zwnj;ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا&zwnj;تر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رئیسه: ۱ـ رئیس هیات جلسه............................... ۲ـ ناظر جلسه............................... ۳ـ ناظر جلسه...................................... ۴ـ منشی جلسه............................... تذکرات: ۱- لیست سهامداران همراه با تعداد سهام آن&zwnj;ها و قید اینکه کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته (تبصره ذیل ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۲- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹). الزامی است. ۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۵- نام سهامداران در مجمع و تعداد سهامی آن&zwnj;ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن&zwnj;ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود. ۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت&zwnj;ها شود.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است