درخواست مشاوره

برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت شرکت به چه چیزهایی باید توجه داشت ؟

برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت شرکت به چه چیزهایی باید توجه داشت ؟

<h1 style="margin: 0px 0px 15px; font-weight: bold; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px; font-family: tahoma; text-align: justify; direction: rtl;">&nbsp;</h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">برای انتخاب نوع شرکت برای ثبت کردن به چه چیزهایی باید توجه شود؟</span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><o:p></o:p></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">هر شخصی با توجه به نوع کاری که می خواهد در شرکت خودش انجام دهد و اهدافی که برای تأسیس شرکت دارد (کوتاه مدت و بلند مدت) می بایست حتما به اصول و قوانین مربوطه اشراف داشته باشد.</span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><o:p></o:p></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></span></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">یک شرکت پس از تأسیس زمانی می تواند انتظار آینده روشنی را داشته باشد که اصول لازم را در اساسنامه و اختیارات خودش رعایت کند.&nbsp;یک شرکت پس از اینکه تأسیس شد در صورت رعایت اصول مربوطه می تواند از معافیت های مالیاتی و عدم پرداخت مالیات قراردادهایش استفاده کند.</span></span></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></span></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">هدف گذاری در زمان تأسیس شرکت بسیار مهم و حیاتی است، پس لازم است که حتما در زمان تصمیم گیری آینده نگری را به عنوان یک رکن در نظر داشته باشیم.</span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><o:p></o:p></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></span></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">می توان کاری کرد که اوراق ثبتی بعد از مدت کوتاهی ارزشمند و دارای ارزش صعودی شوند. همچنین می توان از شرکت بابت اخذ تسهیلات از ارگانها، سازمان ها و بانک ها نمود. برای انتخاب نوع شرکت مورد نیاز، شما به بررسی شرایط و اهدافتان دارید.</span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><o:p></o:p></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></span></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود دسته های اصلی مورد استفاده در کشورمان است که بیش از 98 درصد شرکت های ثبت شده را تشکیل می دهند.</span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><o:p></o:p></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span></span></span></span></h1>_x000D_ _x000D_ <h1 dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma; text-align: justify; font-size: 10.9091px; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">انتخاب کردن این نوع شرکت ها فقط بستگی به نوع کار افراد، اهداف، نوع آینده نگری و تعداد نفرات شرکت دارد.&nbsp;</span>از انواع دیگر شرکت می توان از شرکت تعاونی، سهامی عام، سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت مختلط، شرکت سرمایه، موسسات و غیره نام برد.</span></span></span></h1>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است