درخواست مشاوره

راهنمای ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع

<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ثبت اختراع خدمات ثبت شرکت : خلاقیتی که بر اساس ذهن وتلاش فکری فرد مخترع بوجود می آید اختراع می نامند که با توجه به آن یک محصول صنعتی تولید می شود.در کشورها قوانین مختلفی برای ثبت اختراع وجود دارد که طبق آن قوانین ،اختراعات در زمان وموعد مشخص به ثبت می رسند که این وظیفه را اداره ثبت اختراعات برعهده دارد.اختراعات در صورتی به ثبت خواهند رسید که قبل از آن مورد مشابه ای به ثبت نرسیده باشد.پس از ثبت اختراع ،مخترع به دو صورت مورد حمایت قرار می گیرد . به مخترع این حق را می دهند که از خلاقیت ذهنی وتلاش خود بهره برد که به آن حمایت ایجابی گفته می شود. همچنین مخترع حق صادرات،واردات،و فروش کالا ومحصولاتی که از این فرایند بدست می آیند را در اختیار دارد و هرگز کسی نمی تواند مانع حق او شود و همچنین مکلف هستند به آفرینش های فکری و ذهنی او احترام بگذارند که به آن حمایت سلبی می گویند. مدت زمان و اعتبار گواهینامه اختراع ۲۰سال می باشد که پس از آن منتفی می شود وبه صورت عمومی در می آید. برای حفظ گواهینامه ی اختراع ، در این مدت اقساطی به صورت سالیانه پرداخت می شود. اختراعاتی که قابل ثبت نمی باشند عبارتند از: نظریه های علمی ،روش های ریاضی و آثارهنری و همچنین کشفیات. طرح ها وفعالیت های ذهنی واجتماعی که جنبه تجاری دارند. روش ها ومعالجه بیماریهای مربوط به انسان یا حیوان با توجه به انچه که از تعریف اختراع گفته شد قابل ثبت نیست واختراع محسوب نمی شود. فرآیند های بیولوژیک وهمچنین منابع زنتیک و اجراء ژنتیک تشکیل دهنده آنها. آنچه که قبلا در صنایع به ثبت رسیده باشد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2020 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است