درخواست مشاوره

نکات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نکات ثبت شرکت با مسئولیت محدود

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>نکات ثبت شرکت با مسئولیت محدود&nbsp;</b></span></font></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱- هیچگونه شرکتی با یک نفر به ثبت نخواهد رسید.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۲- شرکت با مسئولیت محدود لزومی به واریز سرمایه به نام شرکت ندارد.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۳- انتخاب مدیر عامل لزوما از میان اعضای هیأت مدیره نخواهد بود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۴-چنانچه شرکت مسئولیت محدود دارای بیش از ۱۲ نفر عضو هیأت مدیره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفی ۳ نفر از اعضاءی خارج از هیات مدیره به عنوان هیأت نظارت به اداره ثبت شرکت ها خواهند بود.</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; line-height: 21.45px; font-family: BYekan, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۵- اعضای هیات نظارت موظف به تشکیل حداقل یک جلسه &nbsp;مجمع عمومی در سال می باشند.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است