درخواست مشاوره

نمونه آگهی دعوت کلیه شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت کلیه شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی در شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی نمونه آگهی دعوت کلیه شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود بطور همزمان بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت....................................................................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت.................................. دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت............ مورخ........................ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت............... در محل قانونی شرکت تشکیل می‌شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ هیئت مدیره

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است