درخواست مشاوره

مزایای ثبت اختراع در دنیای رقابت و کسب کار

مزایای ثبت اختراع در دنیای رقابت و کسب کار

<p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علاوه بر این در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراع دارای مزایای زیر می باشد:</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱) موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز های رقابتی</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۲) سود بیشتر یا&nbsp; بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۳) درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۴) دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۵) دسترسی به بازار های جدید</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۶) خطر کمتر نقص حق</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">۷) توانایی بیشتر برای&nbsp;</span><a href="http://tandismahan.ir/" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(241, 72, 51); text-decoration: none; background-color: transparent;" title="ثبت اختراع"><span style="color:#000000;">دریافت وام&nbsp;</span></a><span style="color:#000000;">و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۸) ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۹) وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱۰) استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱۱) استفاده از تسهیلات شرکتهای فناور و دانش بنیان</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">۱۲) استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است