درخواست مشاوره

دلیل ثبت اختراع چیست

دلیل ثبت اختراع چیست

<p style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; outline: none;">چرا باید اختراع خود را ثبت کنیم؟</strong></span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px 0px 20px; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22.1px; text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">اختراع، حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION ) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشور ها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق،&nbsp;</span><a href="http://tandismahan.ir/" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(241, 72, 51); text-decoration: none; background-color: transparent;" title="ثبت اختراع"><span style="color:#000000;">ثبت اختراع</span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراع) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه&nbsp;</span><a href="http://tandismahan.ir/" style="box-sizing: border-box; outline: none; color: rgb(241, 72, 51); text-decoration: none; background-color: transparent;" title="ثبت اختراع"><span style="color:#000000;">(PATENT)&nbsp;</span></a><span style="color:#000000;">می باشد.</span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است