درخواست مشاوره

تقسیم بندی شرکتها

تقسیم بندی شرکتها

<p dir="rtl"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;">دریك تقسیم بندی شركتها را می توان به دو قسم ذیل تقسیم كرد :</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:36pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">شركتهای سرمایه</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:36pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span dir="rtl">شركتهای شخص</span></span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:18pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;">شركتهای سرمایه : در شركتهای سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار . زیرا در این نوع شركتها ، مسوولیت هر یك از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصة خود كه سهم نامیده می شود محدود می گردد از مشخصات بارز شركتهای سرمایه ، قابل انتقال بودن سهام آن است .&nbsp;&nbsp;در این نوع شركت با فوت سهامدار ، اوراق سهام به وراث وی منتقل می شود .&nbsp;&nbsp;ولی با فوت و یا ورشكستگی یا ممنوعیت قانونی و قضایی سهامدار ، شركت همچنان به حیات خود ادامه می دهد .&nbsp;&nbsp;شركتهای : سهامی خاص و عام ، مختلط سهامی ، و تعاونی جزء شركتهای سرمایه ای محسوب می شوند .</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:18pt;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;">شركتهای شخص : در این نوع شركتها ، شخصیت و روابط شركاء با یكدیگر اهمیت مخصوص دارد و مسؤولیت هر یك از شركای ضامن در مقابل اشخاص ثالث ، نامحدود و تضامنی است و شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود به فرد فرد شركاء مراجعه نماید و شریك ضامن ، ملزم به تأدیه طلب شركت می باشد .&nbsp;&nbsp;سهم الشركه در حال حیات یا پس از فوت شركاء قابل انتقال نیست ، مگر با رضایت سایر شركاء شركتهای : تضامنی ، نسبی ، مختلط غیر سهامی و شركت بامسئولیت محدود از جمله شركتهای شخص می باشند .&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p dir="rtl" style="margin-right:18pt;">&nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است