درخواست مشاوره

اعتبار ثبت برند

اعتبار ثبت برند

<h2 style="box-sizing: border-box; font-family: FaceIran-Bold, Tahoma; line-height: 25.2px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">ثبت نشان تجاری (برند) چه مدتی اعتبار دارد؟</span></span></span></span></h2>_x000D_ _x000D_ <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: FaceIran-Light, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 25.2px; text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="background-color:#FFFFFF;">مدت اعتبار ثبت علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می&zwnj;باشد. این مدت با درخواست مالک نشان تجاری برای دوره&zwnj;های متوالی ده ساله، قابل تمدید است&zwnj;. همچنین پس از پایان دوره&zwnj;ی ده ساله، برای اقدام و پرداخت هزینه&zwnj;های تمدید و یا جریمه&zwnj;ی تاخیر، یک مهلت ارفاقی شش ماهه در نظر گرفته می&zwnj;شود.</span></span></span></span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است