درخواست مشاوره

مزایای ثبت اختراع

مزایای ثبت اختراع

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">اختراع ،حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION ) است . اما از اختراع در قوانین مختلف کشور ها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق،ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT ) می باشد&nbsp; .&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ،بر طبق قانون&nbsp; به دو شکل از اختراع حمایت می شود :&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمایت ایجابی ،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد .&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمایت سلبی ،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینشهای فکری احترام گذاشته و مانع از هر گونه حق نقص حق بدون اجازه مالک این حقوق بشود&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">فلذا&nbsp; مخترع حق&nbsp; انحصاری نسبت به ساخت ،صادرات واردات ،عرضه برای فروش ،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می آیند را دارد .</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">علاوه بر این در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزایای زیر می باشد :.</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز های رقابتی</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;سود بیشتر یا&nbsp; بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دسترسی به بازار های جدید</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خطر کمتر نقص حق</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">8-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان&nbsp;</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">9-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">10- استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">11- استفاده از تسهیلات شرکتهای فناور و دانش بنیان</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">12- استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p>&nbsp;</p>_x000D_ _x000D_ <p>&nbsp;</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است