درخواست مشاوره

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه 
_x000D_ 1-اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا (بر طبق پیوست)
_x000D_ 2-تنظیم اساسنامه حداقل در 2 جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا (بشرح نمونه پیشنهادی پیوست این راهنما)
_x000D_ 3-تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه (بشرح نمونه)
_x000D_ 4-فتوکپی شناسنامه شرکا.
_x000D_ 5-اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.
_x000D_ تذکر 1-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است .
_x000D_ تذکر 2-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد .
_x000D_ تذکر 3-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است

_x000D_  

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است