درخواست مشاوره

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص

نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص (برای هر نوع مجمع) نام شرکت: …………...............……………… شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: …………….…………… شناسه ملی: ...................................... لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) مورخ ……….……… شرکت: شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام امضا سهامدار یا وکیل رسمی ۱- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۲- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۳- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۴- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۵- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۶- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. …………… ۷- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2022 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است