درخواست مشاوره

تغییر محل شرکت سهامی خاص

تغییر محل شرکت سهامی خاص

<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">تغییر محل شرکت سهامی خاص</span></span></p>_x000D_ _x000D_ <p><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify;">الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(236, 229, 211);" />_x000D_ <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 18px; text-align: justify;">ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکر&nbsp; است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکتاقدام می کند . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با در خواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.</span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2019 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است