درخواست مشاوره

ثبت شرکت و اصول اخلاقی استفاده از آن

ثبت شرکت و اصول اخلاقی استفاده از آن

<h2 style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; outline: none; font-family: twosweb-font, arial, tahoma; line-height: 22px; font-size: 24px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ثبت شرکت و اصول اخلاقی استفاده از آن</span></span></h2>_x000D_ _x000D_ <p style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; outline: none; line-height: 18px; direction: rtl; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">برندگذاری و ثبت شرکت یا شخص یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که جزء تجهیزات بازاریابی محسوب می شود. بنابراین استفاده از این ابزار، مسئولیت های اخلاقی را در بردارد. برندگذاری همانند فصاحت بیان است(یعنی شیوه ای که کالا را به عموم ارائه می کند و یک ابزاری که افراد را متقاعد می کند که به شیوه متفاوت فکر کنند). برندگذاری می تواند ارزش قابل توجهی را بوجود آورد اما همچنین می تواند به شیوه انتفاعی(یعنی گرفتن سود حداکثر از مشتری از طریق برندگذاری )مورد استفاده قرار گیرد. برای اینکه برندگذاری یک فعالیت ثمربخش باشد۴شرط نیاز است که در نظر گرفته شود:<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;" />_x000D_ &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;شرکت ها و مصرف&nbsp; کنندگان از اطلاعات یکسانی درباره کالا برخوردار هستند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;" />_x000D_ &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;شرکت ها و مصرف کنندگان مهارت برابری در فهم اینکه برندگذاری چطور کار می کند دارند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;" />_x000D_ &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;مصرف کنندگان بطور جدی بر روی تصمیم گیری اکتشافی تکیه نمی کنند.<br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;" />_x000D_ &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;عوامل بوجود آوردنده برندگذاری مشخص هستند.</p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است