درخواست مشاوره

کسب وکار وارزش ثبت شرکت

کسب وکار وارزش ثبت شرکت

<p><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">امروزه در دنیای کسب و کار ،برندها با ارزش ترین سرمایه های معنوی سازمان به شمار می روند ولی کمتر بعنوان سرمایه های نامحسوس شناخته می شوند. استفاده از استاندارد های بین المللی در زمینه های مختلف و ارائه راهکارهای مطمئن و با ثبات برای تایید ارزش گذاری می باشد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">برند هم اینک به عنوان یکی از اصلی ترین سرمایه ها در بسیاری کسب و کارها در نظر گرفته می شود متخصص مالی براین عقیده اند که برند&nbsp; نام تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد کند.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">درحال حاضر بسیاری از شرکت های آمریکایی با ایجاد و&nbsp;</span>ثبت شرکت<span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;پایدار رابه استراتژی پایدار به استراتژی کوتاه مدت مدیریتی ترجیح می دهند.برخی از شرکت ها نیز فرصت های رشد را در تصاحب برندهای موجود جستجو می کنند بدین ترتیب ایجاد مدیریت برند جزئی تفکیک ناپذیر از استراتژی شرکتی تلقی می شود. برندهای قوی یک سری مزایا رابرای شرکت ها فراهم می آورند از قبیل:۱- وفاداری ۲-مقاومت بیشتر در شرایط بحرانی حاشیه ۳-سود بیشتر و۴- واکنش مناسب مشتری به تغییرات قیمتی.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;" />_x000D_ <span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">امروزه برند دیگر یک ابزار کارآمد در دست مدیران محسوب نمی گردد بلکه یک الزام استراتژیک محسوب می شود که در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک می سازد.و می توان گفت بدون ثبت شرکت ازنظر هویتی دچار مشکل اساسی خواهند شد.</span></p>_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2021 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است