درخواست مشاوره

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص ۱ـنمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی. ۲ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه. ۳ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه ۴- نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۵ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. ۶ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت. ۷ـ نمونه درخواست ملاحظه دفا‌تر ثبت شرکت‌ها بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها. ۸ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص. ۹ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید. ۱۰ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی‌نام در رعایت ماده (۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۱ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی‌نام به بانام در رعایت ماده (۴۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۲ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

_x000D_

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2024 برای ثبت شرکت راستین محفوظ است